UWAGA

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2015 r. zadania Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi w likwidacji przejmuje Wydział Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – oddział zdrowia publicznego. 

W związku z tym:

1. korespondencję w sprawach ochrony zdrowia należy kierować na adres: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź;

2. ulega zmianie adres elektronicznej skrzynki podawczej e-Puap: /lodzuw/skrytka;

3. kontakt telefoniczny będzie możliwy za pośrednictwem sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej: (42) 664 20 01 do 04 lub bezpośrednio z pracownikami oddziału zdrowia publicznego na numery i adresy mailowe zamieszczone na stronie internetowej wydziału: www.pomoc.lodzkie.eu

 

Plan Kontroli na 2015 r.

Opublikowano: 2014-12-19, przez Robert Wojtczak

Dzia?: Dział Nadzoru i Kształcenia Kadr Medycznych w Ochronie Zdrowia


Zmiana numeru konta wpłat z tytułu dokonywania wpisów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Opublikowano: 2014-12-16, przez Robert Wojtczak

Dzia?: Dział Rejestracji Podmiotów Leczniczych i Statystyki Medycznej


Należności z tytułu dokonywania wpisów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz z tytułu zmiany wpisu, należy wpłacać od dnia 1 stycznia 2015 r. na bieżący rachunek dochodów budżetowych:

czytaj do ko?ca...

Wynik odwołań po postępowaniu kwalifikacyjnym 1-31 października 2014 r.

Opublikowano: 2014-12-11, przez Robert Wojtczak

Dzia?: Dział Nadzoru i Kształcenia Kadr Medycznych w Ochronie Zdrowia


Wynik odwołań po postępowaniu kwalifikacyjnym 1-31 października 2014 r.

 

Zakwalifikowani

Niezakwalifikowani

 

Nabór na stanowisko Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Uniejów

Opublikowano: 2014-12-10, przez Robert Wojtczak

Dzia?: Dział Nadzoru i Kształcenia Kadr Medycznych w Ochronie Zdrowia


Pakiet onkologiczny strona dla pacjentów

Opublikowano: 2014-12-09, przez Robert Wojtczak

Dzia?: Dział Nadzoru i Kształcenia Kadr Medycznych w Ochronie Zdrowia


W styczniu 2015 r.  wejdą  w życie zmiany wprowadzające tzw. pakiet onkologiczny.  Mają one przede wszystkim służyć pacjentom, poprawiając jakość i dostępność opieki zdrowotnej. Rozwiązania mają m.in. usprawnić obsługę pacje...


czytaj do ko?ca...
Kolejne strony: