Wykaz wolnych miejsc na terenie woj. łódzkiego w dziedzinach w których mogą się odwoływać lekarze i lekarze dentyści - stan na 16.04.2014

Opublikowano: 2014-04-18, przez Tomasz Krauze

Dział: Dział Nadzoru i Kształcenia Kadr Medycznych w Ochronie Zdrowia


Uwaga Konsultanci Wojewódzcy (16)

Opublikowano: 2014-04-15, przez Tomasz Krauze

Dział: Dział Nadzoru i Kształcenia Kadr Medycznych w Ochronie Zdrowia


Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi uprzejmie przypomina, iż z dniem 5-go kwietnia 2014 r. upłynął termin składania raportów z realizacji zadań Konsultantów Wojewódzki...


czytaj do końca...

Spotkanie Konsultantów Wojewódzkich 2014

Opublikowano: 2014-04-15, przez Tomasz Krauze

Dział: Dział Nadzoru i Kształcenia Kadr Medycznych w Ochronie Zdrowia


Szanowni Państwo
Konsultanci Wojewódzcy
wg rozdzielnika

Uprzejmie zapraszam Państwa na spotkanie poświęcone działalności Konsultantów Wojewódzkich w systemie ochrony zdrowia w regionie łódzkim.
Podczas spotkani...czytaj do końca...

Komunikat dla świadczeniobiorców

Opublikowano: 2014-04-10, przez Tomasz Krauze

Dział: Dział Nadzoru i Kształcenia Kadr Medycznych w Ochronie Zdrowia


W związku z pismem Rzecznika Praw Pacjenta - Pani Krystyny Barbary Kozłowskiej z dnia 20 marca 2014 r., w załączeniu przekazuję stanowisko Pana Michała Królikowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w przedmiocie interpretacji przepisów dotyczących pra...


czytaj do końca...

Wykaz szkół oraz świadczeniobiorców realizujących umowy z NFZ w zakresie opieki nad populacją uczniów w woj. łódzkim

Opublikowano: 2014-04-01, przez Tomasz Krauze

Dział: Dział Nadzoru i Kształcenia Kadr Medycznych w Ochronie Zdrowia


Informacja na temat populacji uczniów objętych opieką zdrowotną przez pielęgniarki szkolne w środowisku nauczania i wychowania wraz z wykazem szkół woj. łódzkiego oraz świadczeniodawców realizujących umowy z ŁOW NFZ w przedmiotowym zakresie w roku szkolnym ...


czytaj do końca...
Kolejne strony: