UWAGA

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2015 r. zadania Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi w likwidacji przejmuje Wydział Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – oddział zdrowia publicznego. 

W związku z tym:

1. korespondencję w sprawach ochrony zdrowia należy kierować na adres: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź;

2. ulega zmianie adres elektronicznej skrzynki podawczej e-Puap: /lodzuw/skrytka;

3. kontakt telefoniczny będzie możliwy za pośrednictwem sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej: (42) 664 20 01 do 04 lub bezpośrednio z pracownikami oddziału zdrowia publicznego na numery i adresy mailowe zamieszczone na stronie internetowej wydziału: www.pomoc.lodzkie.eu

 

Dyrektor: Jolanta Pustelnik

Telefon: 42 6363106


WCZP

 

Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi

Adres:90-056 Łódź, ul. Roosevelta 18
Centrala:42 636-66-54
 42 636-66-53
 42 636-49-08
Fax:42 636-43-30
E-mail WCZP:
Serwis internetowy: www.wczp-lodz.pl
Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:30-15:30
 wtorek: 7:30-17:00
 
Dział rejestracji podmiotów medycznych i statystyki medycznej
Statystyka medyczna
42 6392724, 42 6392725, 42 6392726, 42 6392727
Rejestracja podmiotów leczniczych
42 6392719, 42 6392721, 42 6392722
 
Dział nadzoru i kształcenia kadr medycznych w ochronie zdrowia
Kształcenie lekarzy, lekarzy dentystów i magistrów:
42 6392736, 42 6392737, 42 6392738
Kształcenie pielęgniarek i położnych oraz ratowników i dyspozytorów medycznych:
42 6392732, 42 6392734
Promocja zdrowia, nadzór i kontrole podmiotów leczniczych:
42 6392749, 42 6392746, 42 6392747
 
Obsługa administracyjna Konsultantów Wojewódzkich
42 6392747
 

Nasza lokalizacja:


Wyświetl większą mapę